Birgitte Marie Elisabeth von Krogh var yngste datter til generalmajor Søren de Fine von Krogh (f.1724) og Cathrina Nikolava Frørup (f. 1741), og barnebarn til oberst Christopher von Krogh og Maria de Fine, hvis gravminne fortsatt finnes på Sunnanå kirkegård i Vikedal. Birgitte var født på Hogganvik i Vikedal i 1781, og døde bare 45 år gammel den 17. Juni 1826. Lenke til Birgittes aner.

 

Birgitte giftet seg med Knud Christian Baade den 15/7 1805 i Skjold kirke. Samme dag, i samme kirke, ble også Knud Christians bror Andreas Baade gift med Johanne Margrethe Magnus. Dobbelbryllup med andre ord. Andreas og Johanne Margrethe var foreldre til den kjente maleren Knud Andreassen Baade. Knud Christian og Andreas var sønner til Knud Olsen Baade og Inger Andersdtr Mæling i Stavanger, hvor Knud var bøkker. 

 

Kjente barn av Birgitte og Knud Chr. er:

 

 

*  Er usikker på Johannes fulle navn. I muntlige overleveringer og håndskrevne notater finner vi  mellomnavnet Margrethe.  I kirkebøker o. l. finnes enten ’bare’ Johanne, eller da oldefar Martin ble døpt i 1852, står det i ministerial-boka Inger Baade. Johanne hadde en søster som het Inger Cathrine, oppkalt etter sine to bestemødre. I et utkast (?) til bygdebok for Vikedal heter Johanne, Inger Johanne. Her er imidlertid søsteren Inger Cathrine ikke nevnt. Dåpsdata for Johanne er så langt ikke funnet, heller ikke for broren Søren. I følge folketellingen i 1900 og i 1865,  er Johanne født i Vikedal. Hvor hun også er konfirmert i 14. oktober 1832 - der er hun nevnt først av konfirmantene, slik også de andre barna til Birgitte og Knud Christian er når de konfirmeres.  Søren skal i flg folketellingene være født i Fjelberg.

 

 

5 av barna til Johanne og Sven:

Martin står bakerst til venstre. Ikke usannsynlig er de andre Birgitte, Marie Kristine, Jørgen (sittende) og Søren stående bak ham. Vi kan imidlertid ikke se bort fra at en av de to guttene til høyre er Knud Christian, og at den yngste jenta er Inger Johanne.

Johanne ble den 9. desember 1842 gift i Vikedal kirke med Sven Jørgensen Hapnes. Sven var eldste sønn til Jørgen Svensen og Maren Kirstine Andersdtr Hapnes. 

 

Sven og Johannes barn:

 

 

Sammen med broren Berge reiste Martin til USA den 25. september 1881. Det var drøyt fire år etter at eldste broren, Jørgen, var omkommet etter en kullseiling i Vindafjorden den 5. Februar 1877: ”Omkom ved drukning i Vindafjorden. Hans lig er ikke gjenfunden”, står det i kirkeboken.

 

Martin – og Berge - kom imidlertid tilbake til Norge. Martin giftet seg i Vikedal kirke med Grete Karina Olsdatter Vik den 21. Juli 1885. Hun var datter av Ole Halvorsen (f.1819) og Magrethe Thomasdatter (f. 1817), og født 23.

 

Martin

 

mars 1856 på husmannsplassen Kalvhagen, Eik i Sjernarøyane. Familien flyttet i 1861 til Bekkervik under Vik i Nedstrand. Grete fikk imidlertid ”tillatelse af Neerstrands Sogneprest at vies i Vikedal”, som det står i kirkebok for Vikedal. Hapnes var på den tiden en del av Vikedal herred og prestegjeld. Årsaken til tillatelsen, og at giftermålet foregikk i Vikedal, ligger nok i at yngste søster til Martin, Marie Kristine, gifter seg her samme dag. Så også her var det dobbelt bryllup. Denne gangen på Hapnes.

 

Martin og Gretes barn:

 

 

Grete og Martin bodde i Stuvik på Nedstrand. Martin var skipsfører og jekteskipper. På Nedstrand bodde også brødrene Berge og Søren.

 

 

Grete og Martin

 

 

Grethe døde den 3. februar 1896, kort tid etter at yngste barnet Karl Martin var født. Martin døde av tuberkulose 8. Juni 1909. Da bodde han på Stranda, ikke usannsynlig hos en av brødrene sine der.

 

Etter at moren døde i februar 1896, ble 4 år gamle Sofia Jørgine ’satt bort’ som pleiebarn til Anders og Berta Ivarsen i Toftøysundet. Her vokste hun opp, og beholdt i mange år kontakten med familien 'der ute’. Berta var mor Grete Karinas søskenbarn. Siden reiste Sofia til Stavanger hvor hun i 1916 ble gift med Torger Pedersen (f. 1896), sønn av Peder Tønnesen Tastad (f.1872) og Berta Marie Martinsdtr. Wathne (f. 1858). 

 

 

Torger og Sofia

Sofia og Torger fikk to barn sammen før Torger døde, også han av tuberkulose, den 29. Januar 1920:

 

 

Klassebilde fra Nylund skole

Peder i første rekke, nr 2 fra venstre

 

 

Grinifangene kommer hjem lørdag 12. mai 1945. Peder, øverst til høyre, blir tatt imot av sin halvbror Ordin, som var konduktør i NSB.

Etter at Torger døde, ble Sofia i 1922 gjengift med Olaf Andersen (f. 1898) fra Stavanger. De fikk sammen sønnen Ordin Rasin, født 31.12.1922.

 

 

Da Peder ble født bodde familien i Misjonsveien 15. Han vokste imidlertid opp på Storhaug – først i Sandsgt, deretter i Breibakken. Peder gikk på Nylund skole fra 1925 til 1932. Deretter var det ut i jobb. Helst ville han gå på skole og studere jus, men de ”harde trettiåra” krevde sitt. Moren Sofia jobbet i hermetikkindustrien og stefaren Olaf først på Rosen-berg, senere som maskinist på Jorenholmen bad.

 

En av de første jobbene Peder hadde var hos E. Berentsen. Senere ble det bokhandlerbransjen; først hos K. Opsanger og fra 1940 12 år hos Bang&Molde a/s, før han sammen med frk Molde etablerte sitt eget BokHuset a/s i Kongsgaten 52, like ved jernbanestasjonen i Stavanger. Få år senere solgte han imidlertid sine aksjer i BokHuset til frk Molde, og utdannet seg til sosionom ved Norges Kommunal og Sosialskole i Oslo. Etter bokhandlerkarrieren, ble Stavanger kommune og sosialkontoret arbeidsgiver for Peder, fram til pensjonsalder i 1985. De siste årene var han administrasjonssjef for kontoret.

 

Under krigen jobbet Peder, som nevnt, hos Bang&Molde. Her kom han med i motstandsarbeidet. Bokhandelen var en postsamlesentral for den sjømilitære etterretningsorganisasjonen Sjøforsvarets Beredskapstjeneste. Peders oppgave var jevnlig å bringe/hente post til/fra posthuset som lå like over gaten. Bang&Moldes lokaler fungerte som et knutepunkt for post mellom ledelse og den lokale gruppen. Ledelsen holdt til i Oslo. Ut på høsten 1944 mottok gruppen mikrofilminstrukser og forholdsregler med tanke på en eventuell alliert invasjon. Men den 3. oktober dette året var det slutt. Etter å ha blitt angitt av lokale nazister, ramlet nettverket Peder tilhørte sammen og gruppens medlemmer ble tatt av tyskerne. Hovedmennene ble sendt til Møllergaten 19 i Oslo, mens resten – inkludert Peder – havnet på Grini. Etter at Peder først satt en kort periode i fengselet på Ladegårdsveien i Stavanger, ble han sendt til Grini den 12. oktober 1944.                 

 

Ingrid og Peder

 

Under krigen giftet Peder seg med Ingrid Emilie Arnø, 15. August i 1942. Hun var datter av Hans Kristian  Arnø (f. 1889) og Martha Eline Økland (f. 1887). Ingrids far og Arnø-navnet kom fra Sør-Arnøy, sør-vest for Bodø, i Gildeskål kommune. Moren kom fra Økland i Ølen. Ingrid og Peder bodde mange år til leie i andre etasje i huset hvor hennes foreldre bodde, huset moren Martha kjøpte i 1916, Hafrsfjordsgt 54. Senere kjøpte de sitt eget og flyttet til nabogaten, Chr. Jakobsensgt 24. De fikk tre barn:

 

 

Da ungene etter hvert var blitt tenåringer, utdannet Ingrid seg til hjelpepleier, og jobbet fram til pensjons-alder, midt i 1980-årene, ved Stavanger sykehus.

 

Her er lenken tilbake til Birgittes og Knud Christians foreldre:

 

 

* Persett navnet har også sin historie