Til USA

 

Med dette skipet ankom Endre USA og New York den 7. mars 1896.

 

 

Endre var nå 21 år gammel. Hans mor var død drøyt ti år tidligere, og faren gift om igjen. Foruten to søstre, Marie og Inger, hadde Endre nå fått seg 4 halvsøsken, og den femte var på vei. Det ble etter hvert mange munner å mette på fjellgården Økland i Ølen. Selv om Endre var eldste sønn på gården, og den som kunne overtatt, valgte han å dra til USA, slik også hans tre halvbrødre senere gjorde.

 

Båtens navn var S/S Lucania og den gikk i rute fra Liverpool til New York. Båten var bygget i Glasgow, Skottland i 1893, og var frem til 1897 den største og hurtigste av atlanterhavsdamperne. Lucania gjorde 21 knop og hadde plass for 2000 passasjerer. Båten ble bare 16 år gammel. Den brant opp i Liverpool i 1909.  

 

 

 

S/S Lucania